Ebob ekok sorusu

3
arı veril-
E) 5
4.
MATEMATİK
Test - 8
J
a ve b iki basamaklı birbirinden farklı doğal sayılardır.
a>b olmak üzere,
A) 17
EBOB(a, b) = 5
EKOK(a, b) = 90
olduğuna göre, a² - b² sayısının asal çarpanları top-
lamı kaçtır?
B) 19
C) 21
_D) 23
E) 24