Doğal sayılarla çarpma ve bölme işleminde tahmin

Aşağıdaki bölme işleminde bölümlerin basamak sayıları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)2160:45➡️3 B)1232:11➡️2

C)765:9➡️2 D)1845:15➡️2