6.sınıf matematik

7,2,3 bu sayılardan iki basamaklı sayılar elde edilecektir buna göre elde edilecek sayılardan kaç tanesi 6 ile kalsanız bölünür? A1 B2 C3 D4

2,3 ve 7 rakamlarından iki basamaklı şu sayılar elde edilir:
23
27
32
37
72
73

6 ile bölünebilme kuralı birler basamağının çift olması ve rakamları toplamının 3 ve 3’ün katı olmalı. ya da sayıyı 3’e bölebilirsin.
6 ile bölünebilme kuralı kısaca 2 ve 3’e tam bölünebilmeli. çünkü 6’nın çarpanları 2 ve 3.
şimdi soruya dönelim.
23 son rakamı çift değil 2’ye bölünmez. 23 3’ün katı değil :x:
27 3’ün katı ancak son rakamı çift değil 2’ye bölünmez dolayısıyla 6’ya bölünmez.:x:
32 2’ye bölünür ancak 32 3’ün katı değil❌
37 2’ye bölünmez ve 3’ün katı da değil.:x:
72 2’ye de 3’e de bölünür.:heavy_check_mark:
73 2’ye bölünmez 3’ün de katı değil.:x:
cevap 1