Beş basamaklı bir doğal sayının 10’a bölümün- den kalan 8’dir. Bu sayının 5’e bölümünden kalan kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 4 D) 6 E) 8
Beş basamaklı bir doğal sayının 10’a bölümün-
den kalan 8’dir.
Bu sayının 5’e bölümünden kalan kaçtır?
A) O
0
c) 2
23
D) 3
E) 4
Beş basamaklı ABABC doğal sayısının 10’a bö
münden kalan 7’dir.
Bu sayının AB iki basamaklı doğal sayısıı

@68RabiaUzun

1 Like