Yapamadım yardımcı olun lütfen


Beş basamaklı 329MN doğal sayısının 20 ile bölü münden kalan 11 dir.

Buna göre, M nin alabileceği kaç farklı değer vardır?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

5 ile bölümünden kalan 1 , 4 ile bölümünden kalan 3 tür. Buradan 5 ile ve 4 ile bölünme kuralını uygulanır