Tyt matematik yardım eder misiniz

da 3 adet
tina her biri
her biri
er biri
hiç
pasiteleri
daki sıra-
<Hc
A<HB
ralanabilen
e ödenecek
7. Iki basamaklı AB doğal sayısına 4 eklendiğinde 5 ile, 3
çıkarıldığında 3 ile tam bölünmektedir.
zerinde ve-
sterilen yolu
Buna göre, bu koşulu sağlayan kaç farklı AB doğal
sayısı vardır?
A) 4
C) 6
B) 5
8. X rakamları sıfırdan farklı en az iki basamaklı bir doğal
sayı olmak üzere,
T(X): “X in her bir rakamına ayrı ayrı bölündüğünde
elde edilen kalanların toplamı”
olarak tanımlanıyor.
Örneğin;
Ç(X): “X in her bir rakamına ayrı ayrı bölündüğünde
elde edilen kalanların çarpımı”
Buna göre,
Ç(257) – T(257)
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
gay!
T(34) = 1+2=3 ve Ç(34) = 1 2 = 2 olur.
B) 2
Täri
D) 7
9. a ve b birer tam sayı olmak üzere,
a²-b² işleminin sonucu tektir.
Buna göre,
I. a - b tektir
II. a . b çifttir
III. a³ + b³ çifttir
C) 3
D) I ve II
E) 8
D) 4
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
E) 5
C) Yalnız III
тут/
11. Bir lis
daki
Yap
Şer
ile

  1. soruyu 2, 8. soruyu 6 buldum, 9. soruyu çözemedim. elimden geldiğince açıklamaya çalıştım.
2 Likes

2 Likes

Seda ama 7 de iki yok sekizdede 6 yok

sırayı yanlış yazmışım😅 7.soru 6, 8. soru 2