Yukarıdaki verilere göre, A + C toplamının 12 ile bo- lümünden kalan kaçtır?

MATEMATIK

2
A) 2
B
6
Yukarıdaki verilere göre, A + C toplamının 12 ile bo-
lümünden kalan kaçtır?
69… 2a
3…
B
B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
Yukandaki bölme işleminde 2a iki basamaklı bir
doğal sayıdır.
Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7
Ne

D olabilir mi cevap

Nasil yaptin anlata bilir misin