Yukarıdaki çarpım tablosuna göre A+B+C+D toplamı kaçtır?

Yukarıdaki çarpım tablosuna göre A+B+C+D topla-
mı kaçtır?

eşitliğinde a+b toplamı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
1
6
D
D) 9
D) 6
14. Kerem 0,5 sayısının karesini hesaplamış, Dursun ise
Kerem’in bulduğu değerin küpünü hesaplamıştır.
Buna göre Kerem’in bulduğu değerin Dursun’un
bulduğu değere oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 64

@Bak