Acil imdat

A) 0 B) 16 C) 17
Çarpanlarından biri ve çarpımı
verilen yandaki çarpma işlemine
göre abc sayısı kaçtır?
A) 245 B) 355 C) 855
D) 18
25
abc
4475
D) 895