Soruma bakarmısınız

üç basamaklı, ve iki basamaklı doğal sayılar
olmak üzere,
0.
şeklinde bir bölme işlemi tanımlanıyor.
Buna göre, A +
toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 9
D) 10
E) 12
B