Çözümünü atar mısın

18:44 O
X
хара
Bu soru, Kunduz ile Çapa Yayınları arasındaki işbirliği
kapsamında görüntülenmektedir.
A) Vx> Vy > Vz
C) Vx = Vy= Vz
X
X
Z
N #0
Havadaki ağırlıkları eşit X, Y ve Z cisimleri şekildeki
gibi dengededir.
Buna göre, X, Y ve Z cisimlerinin hacimleri arasın-
daki ilişki nasıldır?
Yanlış!
Doğru cevap A
B) Vz> Vy> Vx
D) Vy= V₂ > Vx
E) Vy > Vx > Vz
Vo
DEVAM
85