Çözümünü atabilir misiniz

18:45 O
X
capa
Bu soru, Kunduz ile Çapa Yayınları arasındaki işbirliği
kapsamında görüntülenmektedir.
Hava.
X
Hava boşaltma
tulumbası
Şekildeki eşit kollu kaldıraç, bir ucunda X, diğer ucun-
da Y cismi asılıyken dengededir.
Vo
Kaptaki hava boşaltılınca Y cismi aşağıya doğru
hareket ettiğine göre,
I.
Y cisminin hacmi, X’inkinden daha büyüktür.
II. Y cisminin özkütlesi, X’inkinden daha büyüktür.
III. Y cisminin kütlesi, X’inkinden daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
D) II ve III
Yanlış!
Doğru cevap E
DEVAM
85
C) Yalnız III
M2