Çözümü alabilir miyim?

SIVE-
h
A) II - IV - V
C) I - IV - V
Şekildeki barometrede gözle-
nen h yüksekliği aşağıda-
kilerin hangilerine bağlıdır?
I. Havanın basıncına
II. Sıvının özkütlesine
III. Barometrenin bulunduğu
yerin denizden yüksekliğine
IV. Kabin hacmine
V. Borunun çapına
B) IV - V
D) I-II-III