Buna göre, yukarıdaki tablo uygun şekilde doldu- rulduğunda tüm karelerde yazan sayıların toplamı kaçtır?

mavi ve turuncu renk
verilmiştir. Bu hedef
her bölmenin puan
yapıyor. Üç
yilar topla-
n ikisi aynı
-tmiştir.
15
matik
PC32
7.
Yukanda 9 birim kareden oluşan bir tablo verilmiştir
Bu tablonun her karesi mavi ya da yeşil renge boyan
yor. Her bir mavi kare 3 puan, her bir yeşil kare 4 pu
an değerindedir. Tabloda,
Her mavi kareye, bu karenin bulunduğu sütundaki
tüm birim karelerin toplam puani,
AA Y
Y M
Her yeşil kareye, bu karenin bulunduğu satırdaki tüm
birim karelerin toplam puanı yazılıyor.
431
Rehber Matematik
Buna göre, yukarıdaki tablo uygun şekilde doldu-
rulduğunda tüm karelerde yazan sayıların toplamı
kaçtır?
A) 93
B) 94
C) 95
8+8+6+6
D) 96
E) 98
9
ENSERY
MATEM
O
US
SOR
OF
Yukanda iki apartmanie
apartmanin katian yukan
Şakirve Canan A Blokta
maktadir
• Şakir ile Canan’in ot
.Remzi ve Necati’ni
vardır.
R.
• Şakir ile Remzi’ni
Canan’ın kat numa
si aşağıdakilerden
AT BIT
C-8+41-
8-4=

@Elvin_Ece_Öncü