Bunun mantiği nasıl

Aşağıdaki tabloda sarı karelerin içine birer tek sayı, mavi karelerin içine birer çift sayı yazılacaktır.

Buna göre, tüm karelere yazılan sayıların toplamı aşa ğıdakilerden hangisi olabilir?

Bu karelerin içine yazılan sayıların toplamı tektir.

9 tane tek sayının toplamı tek sayı, çift sayıların toplamı çifttir. İkisinin toplamı,

T+Ç=T

1 Like