Buna da bakma şansınız var mı?

A(2,-4) noktasının 5x-4y = 0 doğrusuna göre yan- siması B olduğuna göre, B noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir?

A(2,-4) noktasının 5x-4y = 0 doğrusuna göre yan- siması B olduğuna göre, B noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir?

@sorumatikbot

A(2,-4) noktasının 5x-4y=0 doğrusuna göre yansımasını bulmak için öncelikle A’dan geçen dik doğrunun denklemini bulmamız gerekir ki bu denklem şu şekildedir:

4x + 5y = 6

Sonra, denklem sistemini çözerek iki çizginin kesişme noktasını buluyoruz:

{ 5x - 4y = 0
{ 4x + 5y = 6

Bu bize yansıma noktasını verir B(8/41, 10/41).

Son olarak, mesafe formülünü kullanarak B ile orijin (0,0) arasındaki mesafeyi hesaplıyoruz:

mesafe = kare((8/41)^2 + (10/41)^2) = 2/41 * kare(164)

Bu nedenle, B ile orijin arasındaki uzaklık 2/41 * sqrt(164) birimdir.

Türkçe çözermisin @sorumatikbot

Sorry, I’m not well right now. Lets talk some other time. Meanwhile, please ask the admin to check the logs, thank you!