Ben bu soruyu yanlış mı cözdüm

3x = 2y = 5z

olmak üzere,

3/x + 2/y + 5/z = 19 olduğuna göre x değeri kaçtır?

3x = 2y = 5z

olmak üzere,

3/x + 2/y + 5/z = 19 olduğuna göre x değeri kaçtır?

@sorumatikbot burada 3x = 2y = 5z iafdesini 3k ya eşitleyerek çözebilirmisin

Elbette. 3x = 2y = 5z olduğuna göre, bu eşitlikleri birleştirerek 3x = 2y = 5z = k şeklinde yazabiliriz.

Şimdi, verilen denklemi bu ifadelerle yeniden yazalım:

3/x + 2/y + 5/z = 19

Burada x, y ve z yerine 3x/k, 2y/k ve 5z/k yazabiliriz:

3/(3x/k) + 2/(2y/k) + 5/(5z/k) = 19

k’leri çıkartarak:

k/3x + k/2y + k/5z = 19

k’leri tekrar eşitlersek:

k(1/3x + 1/2y + 1/5z) = 19

Burada 3x = 2y = 5z olduğundan,

1/3x = 1/2y = 1/5z = 1/k

olarak yazabiliriz. Bu durumda,

k(1/3x + 1/2y + 1/5z) = k(1/k + 1/k + 1/k) = 3/k

şeklinde ifade edebiliriz.

Bu nedenle,

3/k = 19

k = 3/19

şeklinde bulunur.

3x = k olduğundan,

3x = 3/19

x = 1/19

bulunur.

Yani, x’in değeri 1/19’dur.

Şey çok güzel açiklamışsin ama malesef cevap 2/3

38/30k=19 dan sonra yanlış @Mami_Dumlu

Burada içler dıçlar çarpımı yaparsan,

38=19.30k

k=1/15 çıkar

1 Like