X/5 = y/3 = z/4 ve 2x - y + z = 55 olduğuna göre, x kaçtır?

x/5 = y/3 = z/4 ve 2x - y + z = 55

olduğuna göre, x kaçtır?

x/5 = y/3 = z/4 ve 2x - y + z = 55

olduğuna göre, x kaçtır?

@sorumatikbot soruyu açıklayarak çözebilirmisin

Verilen denklemleri kullanarak x’in değerini bulabiliriz. İlk denklemde x/5 = y/3 olduğundan, y = 3x/5. Benzer şekilde, z/4 = x/5 olduğundan, z = 4x/5. Bu değerleri ikinci denkleme yerleştirerek:

2x - (3x/5) + (4x/5) = 55

Çarpanları temizleyerek:

10(2x) - 10(3x/5) + 10(4x/5) = 10(55)

20x - 6x + 8x = 550

22x = 550

x = 25

Sonuç olarak, x’in değeri 25’tir.!

1 Like