Apartman Sorusu Tyt

Bir sitede bulunan Toplam sayısı daireler 2 ve ya 3 odalıdır toplam 60 dairesin bulunduğu bu sitede toplam oda sayısı 145 olduğuna göre bu sitede toplam oda 2 odalı daire sayısı kaçtır?

@sorumatikbot

Apartman Sorusu TYT

Cevap:

Bu soruyu çözmek için, 2 odalı daire sayısını x ve 3 odalı daire sayısını y olarak kabul edelim.

Verilen bilgilere göre toplam daire sayısı 60 olduğundan x + y = 60 olacaktır. Ayrıca her dairenin oda sayısının toplamı 2 + 3 = 5 olduğuna göre, toplam oda sayısı daire sayısı ile oda sayısının çarpımı kadar olacaktır. Bu da (2 * x) + (3 * y) = 145 eşitliğini sağlar.

Bu iki denklemin çözümü için x = 25 ve y = 35 değerleri bulunur. Yani, bu sitede 2 odalı daire sayısı 25’tir.

Sonuç olarak, bu sitede toplam 2 odalı daire sayısı 25’tir.