Acilen bu sorulara bakabilir misiniz çözümlü olursa çokk güzel olabilir

 1. CH, ve C,H, gazlarından oluşan karışımın 0,5 molü 15,2
  gramdır. Karışımdaki CH, gazi;
  a) Kaç moldur?
  b) NŞA’da kaç litre hacim kaplar?
 2. Eşit kütlede C içeren C₂H, ve C₂H, bileşiklerinin oluşturduğu
  karışımın toplam kütlesi 34,4 gramdir. C,H, gazi;
  a) Kaç moldür?
  b) NK’da kaç litre hacim kaplar?
  c) Toplam kaç mol atom içerir?
 3. NH, ve CH, gazlarinin oluşturduğu bir karışimin NK’da 8,96
  litresi 6,55 gramdir. Karışımda kaç gram hidrojen elementi
  vardır?
 4. 0,3 mol X₂0, ve 0,2 mol XO dan oluşan karışımın toplam
  kütlesi 62,4 gramdır. X’in nötron sayısı 30 olduğuna göre, X’in
  periyodu ve grubu nedir?
 5. Eşit kütlede H, ve CH, gazlarının oluşturduğu karışım 1,35
  moldür.
  a) Karışımın toplam kütlesi kaç gramdir?
  b) Karışımda kaç gram hidrojen elementi vardir?
  c) Karışımda bulunan CH, gazinin NSA’da hacmi kaç litre olur?
 6. NO₂ ve CS, gazlarından oluşan bir karışımın 0,5 molü 29
  gramdır. Karışımdaki CS, gazı kaç gramdir?
 7. C₂H₂OH ve C₂H, bileşikleri eşit sayida hidrojen atomu
  içermektedirler. Buna göre C,H,OH kütlesinin C₂H, kütlesine oranı
  nedir? (C-12, H=1, 0=16)
 8. NŞA’da 44,8 litrelik Ne-H, karişimi 22 gramdir. H₂ nin kütlesi
  kaç gramdir?
 9. CO ve He dan oluşan 0,5 mollük karışim O₂ ile tamamen
  yakıldığında 0,1 mol O₂ harcanmıştır. Karışımdaki He nin molce
  yüzdesi kaçtır?
 10. C₂H, ve C,H, den oluşan 0,6 mollük karışımın O, ile tamamen
  yakıldığında 1,6 mol CO, elde edildiğine göre kaç gram C₂H₂
  reaksiyona girmiştir?
 11. C,H,OH ve C,H, bileşiklerinden oluşan karışımın 6 molünün
  tamamen yanmasından toplam 36 mol madde oluştuğuna göre
  karışımdaki C,H,OH ve C,H, kaçar moldür?
 12. CO₂-CO gazlanı karışiminin N5’da 11,2 litresinde 1,2 mol atom
  bulunmaktadır. Buna göre, karşımdaki CO nun molce yüzdesi
  kaçtır?
  CEVAPLAR:1) 0,1 2) 2.10 3) 5.10 4) 184 5) 32 6) 10,8 7) N, 8) 7
 13. 5m-32/N, 10) 48 11) 10 12) 2.4.10¹ 13) 2 14) 2(m-16Y)/Y
 14. 0,2 16) a. 6,4 b. 6,02.10 c. 2 17) TTT, 18) 61 19) 35
 15. 5,1 21) 52 22) 723) =<124) =<<V 25) 28 26) 5
 16. a. 5,6b. 1,5 c. 23 28) (a/5+b/4)N 29) 1->1130) Yalniz
 17. 1=1=132) II ve II 33) a.16 b. 32/N 34) >>
 18. L. 16/N II, 32/N III. 32 36) 4 37) 32 38) a. 2/N b. 44.8/N c.6
 19. 180 40) 11,2m-40/N 41) a. 0,2 b. 4,48 42) a. 0,6 b. 13,44 c. 3,6
 20. 1,45 44) 4. Periyod, 88 45) a. 4,8 b. 3 c. 3,36 46) 15,2
 21. 23/30 48) 249) 60 50) 5,6 51) 4,2 52) 60
  “Hayatınızdan TEŞEKKÜRÜ eksik etmeyiniz”