Acilen bu sorulara bakabilir misiniz, çözümlü olursa çok güzel olabilir

  1. 1 tane H atomunun kütlesi
   II. 1 mol Fe atomunun kütlesinin
  1. 1 molekül H₂O
   1
   56
   1
   III. 1 mol H₂O molekülünün kütlesinin
   18
   niceliklerinden hangileri 1 Da (akb) ye eşittir?
  1. 1 molekül hidrojenin kütlesi
   II. Nakb
   51
   II. 2 Da (akb) hidrojen molekülü
   III. 1 atom Fe
   maddelerinin mal sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
   III. 1 mol hidrojen atomunun kütlesi
   Niceliklerinden hangileri 1 grama eşittir?
   (N= Avogadro sayısı)
 1. X, gazinin mol kütlesi 48 gramdir. Buna göre;
  a) 1 tane X atomunun kütlesi kaç akb’dir?
  b) 1 tane X, molekülü kaç gramdır?
  1. 32 akb O, IL 1 gram CO III. 0,01 mol CO₂
   Yukarıda miktarları verilen gazların NK’daki hacimleri arasında
   büyükten küçüğe doğru nasıl bir sıralama vardır?
   3
 2. I. 16 akb O, II. 1 molekül O₂ III. 1 mol O₂
  Yukandaki oksijen örneklerinin “gram” cinsinden değerlerini
  hesaplayınız.
  (N-Avogadro sayısı)
  3N
  tane oksijen atomu içeren SO, gazı ile eşit sayida molekül
  4
  içeren CH, gazı kaç gramdir? (N=Avogadro sayısı)
 3. 0,25 mol N₂O, molekülündeki kadar atom içeren H₂XO, 'ün
  kütlesi 24,5 gramdir. Buna göre, X’in atom kütlesi kaçtır?
 4. 88 akb CO₂ gazi için;
  a) Kaç moldür?
  b) NK’da kaç litre hacim kaplar?
  c) Kaç tane atom içerir?
  (N=Avogadro sayısı)
 5. Ağzı açık bir kapta bulunan H₂O sisindan sabit hizla dakikada
  18.10 tane H₂O buharlaşıyor. Buna göre, 162 gram H₂O Sivisinin
  tamamen buharlaşması için geçen süre kaç saniyedir? (N-6.10)
 6. NK’da 1 L hacim kaplayan X₂O, gazinin kütlesi m gramdir. Buna
  göre, bir tane X atomunun kütlesi m ve N cinsinden kaç gramdır?
  (N=Avogadro sayısı)