Acil hemen Yapılan bir araştırmada, p=0.8 ve n=95 olan bir binom dağılımı için hesaplanacak standart sapma değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Yapılan bir araştırmada, p=0.8 ve n=95 olan bir binom dağılımı için hesaplanacak standart sapma değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Standart sapma hesaplaması için kullanılacak formül: √(n * p * (1 - p))

Verilen değerlere göre hesaplama yapalım:

p = 0.8
n = 95

Standart sapma = √(95 * 0.8 * (1 - 0.8))
= √(95 * 0.8 * 0.2)
= √(15.2)
≈ 3.90

Dolayısıyla, standart sapma değeri yaklaşık olarak 3.90’dır. Seçenekler arasında en yakın değer c) 3.90’dır.

Teşekkür ederim diğer sorularida baksaniz