Acil cozum

  1. Mesut A, B, C ve D harfleri ile 1, 2 ve 3 rakamlarını
    kullanarak birbirinden farklı dört haneli PIN kodu
    oluşturacaktır.
    PIN giriniz

OK İPTAL
Abc 2
1.1.3.2.3 13 110
4219
24on
PIN kodunda bulunan harfler ve rakamlar birbirinden
farklı olacaktır.
Örnek: ABC2 ve 13BC geçerli bir PIN kodu iken 3A1A
geçerli bir PIN değildir.
10-0
Buna göre, Mesut kaç farklı PIN kodu oluşturabilir?
B) 7200 C) 480
A) 840
D) 360
E) 320
26