10. Sınıf matematik

Belirleyeceği şifre ile ilgili aşağıdaki özellikler veri- liyor.

. Soldan ilk iki hanesinde 2 tane farklı rakam kullanılacaktır.

Soldan 3. ve 4. hanesinde 2 tane sesli harf kul-

lanılacaktır.

Harflerden biri büyük diğeri küçük harf olacak- tir.

Buna göre, Akif Öğretmen şifreyi kaç farklı bi- çimde belirleyebilir?

A) 96.6!

D) 30.6!

B) 90.6!