Yukarıda M, N, 0, 1, 8 ve 9 sembolleri ile elde edilebilecek 4 haneli şifrelerden 3 tanesi verilmiştir

Yukarıda M, N, 0, 1, 8 ve 9 sembolleri ile elde edilebilecek
4 haneli şifrelerden 3 tanesi verilmiştir.

Buna göre, bu semboller kullanılarak en az bir tanesi
harflerden oluşan 4 haneli kaç farklı şifre oluşturula-
bilir?
A) 1296
B) 1232
C) 1168
D) 1040
E) 1000