Acil 10 dk var

  1. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere a" a"

Çevresinin uzunluğu 0,15 104 mm olan düzgün altıgen şeklindeki özdeş çikolata kutuları dikdörtgen şeklindeki bir rafa
dizilmiştir. Birer köşeleri çakışacak biçimde yerleştirilen kutulardan baştaki ve sondaki kutuların birer köşeleri ile rafin
kenarları çakışmaktadır.
●●●
Bu rafa dizilen kutu sayısı 20 olduğuna göre, A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç milimetredir?
A) 5-10³
B) 104
C) 5-107
D) 108
5. a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere a/b = √√a² b ve a/b+c√d=a c√bd dir.
Aşağıda ön yüzlerinde birer sayı yazılı olan mavi, kırmızı ve sarı kartlar verilmiştir.
√20
√27
A) √6
2
n+m
B) √2
=a dir.
MHU
√6
Mavi
Kırmızı
San
Sari kartlardan iki tanesi seçilip, birindeki sayı mavi karttaki sayı ile diğerindeki sayı kırmızı karttaki sayı ile çarpılıyor.
Daha sonra kalan dört sarı karttan ikisinde yazan sayılar çarpılıyor. Bu üç çarpımdan elde edilen sonuçlar x, 9 ve 10’dur.
√5
x sayısı 8 ile 9 arasında olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi x’i elde etmek için kullanılan kartlardan
biridir?
Şekil 1
AURİYETİ
C) √3
√2
√3 5√2
ILLİ EĞİTİM
B
D) 2
6. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her bir kenarının uzunluğu 30 cm’den kısa olan
dikdörtgen şeklinde özdeş iki kâğıt verilmiştir.
Bu kağıtlardan biri uzun kenarları çakışacak biçimde Şekil I’deki gibi, diğeri ise kısa kenarları çakışacak biçimde
Şekil Il’deki gibi katlanıyor.
Şekil II
Her iki şekilde de elde edilen dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve aralarında
asaldır.
Buna göre, başlangıçtaki käğıtlardan birinin çevresinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir?
A) 102
B) 100
C) 96
D) 92