Kareköklü bir problem cevabı nedir?

8
26.
ve
di-
dan
as
75
8. Bir yüzünün alanı 72 cm² olan kare
sarı kartona birbirine eş dikdörtgen şeki
mavi kartonlar kenarları boyunca aşağıda
22-6√2
yerleştirilmiştir.
ANKARA YAYINCILIK
ilar
2,
2
alan
A
A) 20√2
24√2
6√2452
12
Ortadaki dikdörtgenin sarı kartonun dışında
lan A alanı 32 cm dir. 4
L
Buna göre kırmızı çizgilerin uzunlukları top
lamı kaç santimetredir?
10. Çevre uzun
gen şeklin
linde iki es
B) 22√2
D) 26√2
kare şekli
boşluk ka
Mavi v
rer yüz
Buna
kaç s
A) 30
J-eft

@Elifnur23