A(x + 1, y - 3) noktasının x eksenine uzaklığı 4 br, y eksenine uzaklığı 2 br olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

uzaklıkta olduğuna göre, a nın alabileceği de-
ğerler toplamı kaçtır?
x ve y pozitif gerçek sayılar olmak üzere,
A(x + 1, y - 3) noktasının x eksenine uzaklığı
4 br, y eksenine uzaklığı 2 br olduğuna göre,
x + y toplamı kaçtır?
5. A(8 - 2n, n-9) noktası analitik düzlemin
III. bölgesinde olduğuna göre, n nin alabileceği
14.
15.

x eksenine uzaklığı: y-3=4, y=7 dir.

y eksenine uzaklığı: x+1=2, x=1 dir.

x+y= 7+1=8 dir.