11.sınıf matematik

Doğrunun Analitik Incelenmesi
1.
2.
3.
a.
b.
REHBER SORU 2
A(-2,3)
noktasının koordinat eksenlerine olan uzaklıkları
toplamı kaç br dir?
A) 1
A(m-3,2)
noktasının y eksenine uzaklığı 2 br ise m
değerlerini bulunuz.
B(-3, n+1)
noktasının x eksenine uzaklığı 3 brise n değer
lerini bulunuz.
A(-4, 3)
noktasının koordinat eksenlerine olan uzaklıklan
toplamı kaç br dir?

 1. E
  10
  B) 2 C) 3 D) 4
  A(0, -4)
  noktasının koordinat eksenlerine olan uzaklıkları
  toplamı kaç br dir?
  A) 2
  A(4. k)
  noktasının x eksenine olan uzaklığı 5 br ise k
  nin alabileceği pozitif değer kaçtır?
  A) 3
  B) 5
  C) 6
  D) 8
  E) 5
  B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
 2. C
  A4
  E) 10
 3. B
  EN114
  ESEN YAYINLARI
  Çözüm
  A(x, y) noktasinin
  x eksenine uzak
  y eksenine uzakli
  olacağından
  am-3-2-m-3-2 v m-3-4
  <-m-5 v m-1 bulunur.
  b. In 11-3n+1-3 vn13
  -n-2 v n=-4 olur.
  e A(x, y) noktasının eksenlere olan uzaklıklan toplam
  Illyl olduğundan istenen değer
  1-413-4 3-7 br bulunur.

A(n+2, 3)
noktasının y eksenine olan uzaklığı 3 br ise n
nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A)-2
B)-3 C) -4 D)-5 E)-6
A(a-1,-4)
noktası x ve y eksenine eşit uzaklıkta ise a nin
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3 D) 2 E) 1
A(n+1,-1-n)
noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı
4 br ise n değerlerinin çarpımı kaçtır?
A)-3
B)-2
C) -1
4. C
5. D
D) 2 E) 3

@afra_18