Analitik düzlemde ax + 4y - 7 = 0 bx + 5y-3 = 0 doğruları paralel olduğuna göre,

ax + 3y + 8 =0
doğruları y = x doğrusu üzerinde kesiştiklerine
göre, a kaçtır?
A) 5
B) 4
A) -
15. Analitik düzlemde
ax + 4y - 7 = 0
bx + 5y-3 = 0
doğruları paralel olduğuna göre,
2
C) 3
B) -
D) 2
(d
b
E) 1
oranı kaçtır?
C) D) E)

@Sedef_Baltalı