A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. s(A)=6, s(B)=7 ve A ∩ B ≠ Ø, olduğuna gör

A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.
s(A)=6, s(B)=7 ve A ∩ B ≠ Ø, olduğuna göre s(A U B) en fazla kaçtır?

s(A)=6, s(B)=7 ve A ∩ B ≠ Ø, olduğuna göre,
s(A U B) en fazla kaçtır?

Cevap:

S(AUB)=s(A)+s(B)-s(AnB), A ∩ B ≠ Ø en az 1 alırsak birleşim en büyük olur.

S(AUB)=6+7-1=12 cevap 12 dir.