A ve B ayrık olmayan iki kümedir. s(A) + s(A-B) = 16 s(B) = 5 olduğuna göre, AUB kümesi en çok kaç elemanlıdır?

13:22
A ve B ayrık olmayan iki kümedir.
s(A) + s(A-B) = 16
s(B) = 5
olduğuna göre, AB kümesi en çok kaç ele-
manlıdır?
A) 10
B) 11
C) 12 D) 13
E) 14
|||
Vo))
LTE %49
CamScanner ile tarandi
A x B = {(1, a), (2, a), (1, 1), (2, 1), (1, 3) (2, 3)}
olduğuna göre, s(AUB) kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
CamScanner ile tarandi
A = {1, 2, 3}
B = {a, b}
C = {a, b, c, d}
olduğuna göre, s[(C-B) x (AUB)] kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 15 D) 18
E) 20

1 Like