A, b ve c negatif tam sayılar olmak üzere, 2a = 3b 6b = 5c olduğuna göre, a + b + c toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

S
E) I, II, III ve IV
Esk
8. a, b ve c negatif tam sayılar olmak üzere,
2a = 3b
6b = 5c
olduğuna göre, a + b + c toplamının alabileceği en
büyük değer kaçtır?
A) -111 B) -74
C) -48 D) -37 E) -15
11. x, y birer pozitif tam sayı ve m rasyonel sayıdır.
x = 6m + 11
y = 24m +37
olduğuna göre, x + y toplamının en küçük değeri
kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 8
D) 41
E) 46

1 Like

a, b ve c negatif tam sayılar olmak üzere,
2a = 3b
6b = 5c
olduğuna göre, a + b + c toplamının alabileceği en
büyük değer kaçtır?

Çözüm: 4a=6b=5c=-60 ise

a=-15,

b=-10,

c=-12,

-15-10-12=-37 en büyük değerdir