A²-b² = (a - b)(a + b) biçimindedir. Buna göre kök121.123+1 işleminin sonucu kaçtır