6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır

6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır

Not: n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2^n dir.

Buradan 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2^6=64 tür.

Cevap= 64