A kümesinin alt kümelerinin sayısı 64 olduğuna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır

A kümesinin alt kümelerinin sayısı 64 olduğuna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır?

A kümesinin alt kümelerinin sayısı 64 olduğuna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır?

Cevap: Bir kümenin eleman sayısının belirlenmesi için alt küme sayısından yararlanmak mümkündür. Eğer bir kümenin n elemanı varsa, o kümenin alt kümelerinin sayısı 2^n 'dir.

Bu bilgiyi kullanarak, verilen probleme yaklaşabiliriz:

2^n = 64

2^n=2^6

n = 6

Buna göre, söz konusu kümenin 6 elemanının olduğu sonucuna varabiliriz…