Alt küme sayısı 8 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır

alt küme sayısı 8 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır

alt küme sayısı 8 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır

Cevap: Bir kümenin alt küme sayısı, o kümenin eleman sayısına göre bir kurala bağlıdır: n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı, 2^n’dir.

Burada, alt küme sayısı 8 olarak verildiği için, 2^n = 8 eşitliği çözülebilir. 2^3 = 8 olduğundan, orijinal kümenin eleman sayısı 3’tür