Eleman sayısı 3 olan bir kümenin özalt küme sayısı kaçtır?

Eleman sayısı 3 olan bir kümenin özalt küme sayısı kaçtır?

Eleman sayısı 3 olan bir kümenin özalt küme sayısı kaçtır?

Cevap: Eleman sayısı 3 olan bir kümenin özaltküme sayısı 2^3 - 1 = 8 - 1 = 7 'dir. Öz altkümeler, verilen kümenin elemanlarının herhangi bir altkümesidir ve en az bir eleman farklıdır. Öz altküme de; kümenin alt kümelerin den kümenin kendisini çıkartırız. Bu nedenle, 3 elemanlı bir kümeye ait toplam altküme sayısı 2^3 = 8’dir ve bu sayı içerisinde kümenin kendiside yer aldığı için 1 çıkartırız. 8-1=7 olur.