Matematik 9.sınıf

A kümesinin eleman sayısı 1 azaltıldığında alt küme sa- yısı 64 azalmaktadır.

Buna göre, A kümesinin eleman sayısı 1 artırılırsa alt

küme sayısı kaç olur?

Bir kümenin alt küme sayısı, o kümenin eleman sayısı (n) için 2^n şeklinde hesaplanır.

Soru şöyle ifade edilebilir:

A kümesinin eleman sayısı n’dir. Eleman sayısı 1 azaltıldıpında n-1 olur.

2^n-2^{n-1}=64

2^{n-1}(2-1)=2^6

n-1=6, n=7