4 katının 36 fazlası 456 olan sayı kaçtır?

4 katının 36 fazlası 456 olan sayı kaçtır?

4 katının 36 fazlası 456 olan sayı kaçtır?

Cevap: Bu soruyu cebirsel ifadeyle çözebiliriz. Varsayalım sayı x olsun. Soruda verilen bilgiyi cebirsel olarak ifade edersek:

4x + 36 = 456

Buradan x değerini bulabiliriz:

4x = 456 - 36

4x = 420

x = 420/4

x = 105

Bu nedenle, 4 katının 36 fazlası 456 olan sayı 105tir.