5 katının 24 fazlası 84 olan sayı kaçtır?

5 katının 24 fazlası 84 olan sayı kaçtır?

5 katının 24 fazlası 84 olan sayı kaçtır?

Cevap: Bu soruyu da cebirsel ifadeyle çözebiliriz. Varsayalım sayı x olsun. Soruda verilen bilgiyi cebirsel olarak ifade edersek:

5x + 24 = 84

Buradan x değerini bulabiliriz:

5x = 84 - 24

5x = 60

x = 60/5

x = 12

Bu nedenle, 5 katının 24 fazlası 84 olan sayı 12dir.