Çeyreği 5 olan sayının tamamının 4 fazlası kaçtır

çeyreği 5 olan sayının tamamının 4 fazlası kaçtır

çeyreği 5 olan sayının tamamının 4 fazlası kaçtır?

Cevap: Bu sorunun cevabı, sayının tam olarak ne olduğu bilinmediği için bir denklem şeklinde ifade edilebilir.

x / 4 = 5

Burada x, çeyreği 5 olan sayıyı temsil ediyor. Eşitliğin sol tarafında, x’in çeyreğini alarak 5’e eşit olduğunu ifade ediyoruz. Bu denklemi çözerek x’i bulabiliriz.

x = 5 x 4

x = 20

Bu nedenle, çeyreği 5 olan sayının tamamı 20’dir. Tamamının 4 fazlası ise:

20 + 4 = 24

Sonuç olarak, çeyreği 5 olan sayının tamamının 4 fazlası 24’tür.