Çeyreği 7 olan sayının tamamı kaçtır?

çeyreği 7 olan sayının tamamı kaçtır?

Çeyreği 7 olan sayının tamamı kaçtır?

Cevap: Çeyreği 7 olan sayı, “x” olsun.

Çeyreği, bir sayının dörtte biri demektir. Yani çeyreği 7 olan sayının dörtte biri 7’dir.

Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse:

x/4 = 7

Bu denklemi çözersek:

x = 4 x 7

x = 28

Dolayısıyla, çeyreği 7 olan sayının tamamı 28’dir.