2 katının 6 fazlası 54 olan sayı kaçtır?

2 katının 6 fazlası 54 olan sayı kaçtır?

Cevap:

Bu soruyu bir denklem olarak ifade edersek x ile temsil edilen sayı şu şekilde olacaktır:

2x + 6 = 54

2x = 54 - 6

2x = 48

x = 48/2

x = 24

Bu nedenle, 2 katının 6 fazlası 54 olan sayı 24’tür.