4 katının 36 eksiği 60 olan sayı kaçtır?

4 katının 36 eksiği 60 olan sayı kaçtır?

4 katının 36 eksiği 60 olan sayı kaçtır? Sorusunun cevabı.

Adım adım cevap:
İşlem adımlarını şu şekilde yazabiliriz:

  1. 4x - 36 = 60 (verilen ifadeyi matematiksel olarak yazdık)
  2. 4x = 60 + 36 (her iki tarafı 36 ekledik.)
  3. 4x = 96 (her iki tarafı da 4’e böldük)
  4. x = 24 (sonucu elde ettik)

Bu durumda, 4 katının 36 eksiği 60 olan sayı 24’tür.