11.soru çözer misiniz

toplam 34 kg kalmıştır.
Buna göre kaç kg çilek satılmıştır?
AVG
B) 9
C) 12
·17 = 34kg
6kg
30
10
11. Aşağıdaki grafikte 600 ağacın bulunduğu bir meyve
bahçesinde ağaçların türlerine göre dağılımı gösteril-
miştir.
600 150
30
18
+
30
ican
4
360 600
x=180
go
4
S
30
3
30
Günler
Mesafe (km)
102
%25
Jo
Armut
%15
Pzt
16
%20
Nar
Elma
X=90
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sali
14
D) 18
360
224
A) Erik ağacı sayısı 160’tır.
B) Armut ağacı sayısı 120’dir.
Elma ağacı sayısı 150’dir.
D) Nar ağacı, limon ağacından 30 tane fazladır.
360
72
26
x=130
12. Aşağıdaki tabloda Cengiz’in günlük koştuğu mesafeler
gösterilmiştir.
136
6
360 608
su
Cre
10
360 608
136
Prş
20
C) 120
Cuma
12
Tablodaki veriler daire grafiğe dönüştürürse salı ve
cuma günlerine ait dilimlerin merkez açıları toplamı
kaç derece olur?
A) 90
B) 100
130
38

@Muharrem