Soru 8. Sınıf sorusu

Her birinin kütlesi 40 kg’dan az ve birbirine

eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir

kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütle

si 720 kg gelmektedir.

2020 LGS

Kantar üzerindeki çuvalların sayısı, bu çuval

larla eşit kütleye sahip çuvallar konularak

arttırıldığında toplam kütle 1344 kg olmakta

dır.

1344

Buna göre kantar üzerine sonradan konu lan çuvalların sayısı en az kaçtır?

Anlamadığın yeri sorabilirsin