Matematik grafik sorusu

110
Nis May Haz
Aylar
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çağan toplamda 20 araba satmıştır.
B) Mert’in sattığı araba sayısı toplam araba sayısının %25’ine eşittir
C) Burak sattığı her araba için 500 ₺ prim aldığına göre üç ayda toplam 17 000 ₺ prim kazanmıştır.
D) Mert’in sattığı aylık ortalama araba sayısı 6’dan azdır.
16 den 02d
300-
120-
80-
5. Aşağıdaki sütun grafiğinde, Bahar Fırınında bir günde üretilen üç tür ekmeğin üretim sayıları, daire grafiğinde ise
günün sonunda satılmadan kalan ekmek sayılarının dağılımı verilmiştir.
Grafik: Bir Günde Üretilen Ekmek Sayıları
Ekmek Sayısı
Çavdarlı Kepekli
Tam
Buğdaylı
Ekmek Türü
B) 100
1
98100
% 80
C) 188
8. SINIF TURBO
Matematik Soru Bankas
X
Tablo: Gün Sonunda Satılmadan Kalan
Ekmek Sayılarının Dağılımı
Kepekli
120°
Gün sonunda satılmadan kalan çavdarlı ekmek sayısı kepekli ekmek sayısından 8 fazladır.
Buna göre Bahar Fırınında belirtilen günde satılan tam buğdaylı ekmek sayısı, kepekli ekmek sayısından
kaç fazladır?
A) 48
Tam
Buğdaylı
1689
Çavdarlı
D) 236
Can
MC
m
A