11 analitik

3x+(k+2).y+5=0 doğrusunun eğimi 1/3 ise k ?

Merhaba @Ahmet1 y=mx+n şeklindeki denklemlerde eğim m değeridir. Yani y yi yalnız bıraktığımız zaman x in önündeki katsayı eğimdir.

soruda y yi yalnız bırakırsak x önündeki ifade -3/(k+2) olur bunu 1/3 eşitlersek k=-11 olarak bulunur.