1 2 3 4 5 6 kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı dört basamaklı kaç tek sayı yazılabilir?

1 2 3 4 5 6 kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı dört basamaklı kaç tek sayı yazılabilir?

1 2 3 4 5 6 kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı dört basamaklı kaç tek sayı yazılabilir?

Cevap:

1 ler basamağı: 3 sayı,
10 lar basamağı: 5 sayı,
100 ler basamağı: 4 sayı,
1000 ler basamağı: 3 sayı,
yazılabilir. Bunların çarpımı,

3.5.4.3= 180 dir.